(Polski)

Quality Today to magazyn informacyjno-promocyjny o tematyce gospodarczej, prezentujący Uczestników i Laureatów Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®. Dystrybuowany jest wraz z Rzeczpospolitą.