FUNDACJA QUALITAS

Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od początku swojego istnienia za cel stawia sobie wspieranie i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie. Realizuje go poprzez popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, merytoryczną obecność na licznych spotkaniach, seminariach, konferencjach czy kongresach związanych z jakością. Z inicjatywy Fundacji organizowanych jest kilka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów, a wspólnie z naszymi europejskimi partnerami staramy się tworzyć nowe wartości, wdrażać innowacyjne rozwiązania i dążyć do doskonalenia w jakości.

Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®

To kluczowy, realizowany od 12 lat, projekt Fundacji i jednocześnie największa w Polsce inicjatywa promująca przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju. Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® to prestiżowy znak przyznawany przedsiębiorstwom, instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym, które odznaczają się wysoką jakością. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego, dzięki czemu jest on zarejestrowanym znakiem towarowym.

Europejski Kongres Jakości

Wydarzenie jest ukoronowaniem dorocznej działalności Fundacji Qualitas. To jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, gdzie praktyka projakościowego zarządzania spotyka się z teorią, a najlepsi menedżerowie mogą wziąć udział w wielu panelach tematycznych oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniami wspomagającymi budowanie doskonałej marki.

IKAR JAKOŚCI

To najnowszy projekt Fundacji Qualitas, dla której szczególne znaczenie ma wykorzystanie potencjału młodego pokolenia. IKAR JAKOŚCI to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania jakością. Inicjatywa odbywa się we współpracy z uczelniami z całego kraju.

MENEDŻER JAKOŚCI

To nagroda specjalna przyznawana najlepszemu Menedżerowi przez Audytorów Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®. Przy ocenie pod uwagę brane jest wiele kryteriów  m.in. poziom etyki zawodowej, relacje z pracownikami, zaangażowanie w projekty doskonalące jakość w firmie oraz zaangażowanie we wspieranie regionu i branży. Nagroda wręczana jest od dwóch lat podczas Europejskiego Kongresu Jakości.

Współpraca

Fundacja Qualitas jest aktywnym członkiem uznanych organizacji działających w obszarze jakości:
European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli (Fundacja Qualitas jest afiliowanym członkiem i jedynym niepublicznym podmiotem wspieranym przez EOQ w Polsce) oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 (status członka rzeczywistego).

Partnerami Fundacji są KAIZEN Institute oraz Quality Austria – Polska.

ZARZĄD

marcin_kaluzny

Marcin Kałużny

prezes zarządu

KONTAKT

FUNDACJA QUALITAS
EUROPEJSKIE CENTRUM PROMOCJI DOBRYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH

ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40 – 384 Katowice

zgloszenia@jakoscroku.pl
tel. 32 / 784 74 00

NIP: 9542739924
KRS: 0000434586