Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

„Uznanie wartości nauk o organizacji i zarządzaniu, a w tym również jakości, musi mieć swoje konsekwencje w jej nauczaniu, badaniu i rozwijaniu. Dlatego powinnością jest powołanie do życia konkursu na najlepszą pracę z zakresu zarządzania – działanie to wypełnia bowiem lukę, która w tym zakresie oraz wymiarze ogólnopolskim do tej pory istniała.”

Dr hab. inż. Marek Roszak,
Przewodniczący Kapituły ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI


Ruszyła druga edycja ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Komana, na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania. Czekamy na prace pełne kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań, które mogą usprawnić proces zarządzania w firmach o różnych profilach. Termin nadsyłania prac mija 31 grudnia 2017 roku. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.


Czym jest IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana?

QUALITAS_logoTo ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową ukierunkowaną na tematykę zarządzania. Konkurs realizowany jest na podstawie zgłoszeń przesłanych na adres ikar@jakoscroku.pl przez promotorów prac obronionych na państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce.

IKAR JAKOŚCI to inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania.

Podstawowe CMYKPomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. IKAR JAKOŚCI został objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Romuald_Kolman

Prof. Romuald Kolman – Patron konkursu IKAR JAKOŚCI
Prof. dr hab. n. techn. Romuald Kolman, ur.1922 r. we Lwowie, zm. 2016r.w Gdańsku. Absolwent Politechniki Wrocławskiej – 1951, dr nauk techn. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1959, dr hab. WAT, Warszawa 1962, prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1985. Specjalizował się w zagadnieniach dotyczących dokładności wytwarzania oraz szeroko pojętej jakości, oryginalnej koncepcja kwantyfikacji poziomu jakości, ponad 40 analitycznych metod inżynierii jakości, koncepcji i elementów teorii przemian jakościowych. Autor ponad 350 publikacji naukowych oraz 4 patentów.

Autorytet profesora wynika z jego szerokiego spojrzenia na sprawy zarządzania, a w szczególności jakości. Był nestorem polskiej nauki w zakresie kwalitonomii. Na problematykę zarządzania jakością, jako obszaru wyraźnie związanego z działalnością inżynierską, wskazywał pisząc w 90. latach XX stulecia: „…jest potrzebna przebudowa od podstaw społecznej świadomości w rozumieniu jakości. Można to osiągnąć przez działalność wychowawczą i rozległe szkolenia w różnych aspektach”.

Laureat wyróżnień m.in.: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II st.) 1974, 1979, laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 1998, Rektora Politechniki Gdańskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1974, Medal Komisji Edukacji Narodowej 1997, Medal im. K. Adamieckiego 1995, Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Gdańska” 1980.

Należał do wielu organizacji, wśród których znalazły się: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) czy Komitet Jakości Krajowej Izby Gospodarczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Encyklopedia Zarządzania [on-line].

Idea konkursu:

 • promowanie tematyki związanej z zarządzaniem jakością,
 • propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firm o różnych profilach,
 • stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami i absolwentami, a przedstawicielami świata biznesu,
 • krzewienie wśród opinii publicznej projakościowych postaw w kontekście zarządzania,
 • popularyzowanie innowacyjności i kreatywności wśród młodego pokolenia.
seifert-polska

Seifert Polska partnerem konkursu IKAR JAKOŚCI
Dodatkowe wyróżnienie za przygotowanie tematu z zakresu logistyki i transportu przyzna firma Seifert Polska. Na zwycięzcę czekać będzie nagroda specjalna w postaci laptopa oraz półrocznego stażu w jednej z wybranych lokalizacji grupy Seifert w Polsce, świadczącej wysokiej jakości usługi w branży TSL.

Kto może wziąć udział w konkursie?

IKAR JAKOŚCI kierowany jest do studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, w państwowych oraz prywatnych uczelniach w Polsce.

Kapituła konkursu IKAR JAKOŚCI

 • dr Marek Roszak – Politechnika Śląska, przewodniczący Kapituły konkursu
 • prof. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • prof. Ryszard Barcik – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (rektor)
 • prof. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska
 • prof. Bożena Skołud – Politechnika Śląska
 • dr Joanna Rosak-Szyrocka – Politechnika Częstochowska
 • mgr Marcin Kałużny – przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Qualitas,
 • prof. Piotr Grudowski – Politechnika Gdańska

Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2017 roku. Prace biorące udział w konkursie należy składać drogą mailową na adres ikar@jakoscroku.pl wraz z dokumentacją uzupełniającą (formularz zgłoszeniowy i poster). Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu IKAR JAKOŚCI.

Kontakt
Tel. 32 784 74 04
E-mail: ikar@jakoscroku.pl