KAPITUŁA CERTYFIKATU JAKOŚĆ ROKU®

Mgr Marcin Kałużny

Przewodniczący Kapituły, pomysłodawca certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®

Dziennikarz, felietonista, bloger, niestrudzony propagator jakości. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz prestiżowej Akademii Leona Koźmińskiego. Od blisko 12 lat związany z jakością. Fundator i założyciel Fundacji QUALITAS. Certyfikowany przez PCBC SA pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania jakością. Członek Komitetu jakości i normalizacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dr inż. Wojciech Henrykowski

Europejski auditor EOQ w zakresie systemów jakości, środowiskowego i BHP. Autor blisko 150 publikacji z dziedziny jakości, zarządzania w oparciu o kryterium jakości, akredytacji i certyfikacji oraz szeregu wygłoszonych referatów na konferencjach, sympozjach i wykładach. Od 1988 roku związany z PCBC SA. Brał udział w pracach zespołu negocjacyjnego Polska – Komisja Europejska w zakresie dostosowywania systemu oceny zgodności do warunków Unii Europejskiej oraz czynny udział w pracach sejmowych nad opracowywaniem nowelizacji ustawy o badaniach i certyfikacji oraz ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji i zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 roku. W latach 1993, 1994 i 1998 za propagowanie spraw normalizacji i jakości wyróżniony odznakami: srebrną i złotą oraz dyplomem SIMP, a w 2002 roku złotą odznaką NOT. W 2000 roku został Laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości, a w 2004 roku odznaczony złotym krzyżem zasługi i uzyskał tytuł Złotego Inżyniera. Jest członkiem wielu organizacji gospodarczych w kraju i za granicą m.in. EIPOS, KIG, CCA (Cenelec Certification Agreement) ,EOQ (European Organization for Quality), EFQM (European Foundation Quality Management), IECEE(CB) (Scheme CB of IECEE), i innych. W latach 2002-2014 Prezes Zarządu POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SA.

Dr Joanna Rosak-Szyrocka

Adiunkt, Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska

Jest autorką i współautorką 236 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych, w większości obcojęzycznych. Współautorka 11 monografii i 4 książek, w tym 2 anglojęzycznych. Koordynator umowy w zakresie międzynarodowego programu Erasmus, w ramach którego przeprowadziła cykl wykładów z przedmiotu Zarządzanie Jakością na Uniwersytecie Salford w Manchester. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatka wielu nagród Rektora Politechniki Częstochowskiej za cykl publikacji oraz za popularyzację jakości i pojęcia toyotaryzmu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością, także w ochronie zdrowia, zarządzania produkcją i usługami, projektowania systemów produkcyjnych, systemów jakości oraz doskonalenia procesów wytwórczych i usługowych. Członek redakcji naukowej czasopisma Human Resources Management and Ergonomics, sekretarz czasopisma Production Engineering Archives. Współpracuje z czasopismami Zarządzanie Jakością, ABC Jakości oraz Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl.

Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej

Pedagog i naukowiec. Autor blisko 100 publikacji naukowych, książki monograficznej z zarządzania technologią, współautor książek dydaktycznych z obszarów dotyczących zarządzania, metaloznawstwa i dydaktyki. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Systemu Zarządzania Jakością – pierwszej jednostki edukacyjnej w Polsce z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie procesu dydaktycznego i badań naukowych. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000. Audytor systemu zarządzania jakością. Wieloletni Kierownik kursu audytora wewnętrznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością oraz metaloznawstwa, w tym obróbki cieplnej. Współorganizator seminariów – m.in. Dnia Jakości.

Prof. dr hab. inż. Maciej Urbaniak

Kierownik Katedry Logistyki oraz Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Brał czynny udział jako konsultant i szkoleniowiec w ponad 100 polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstwach w zakresie systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001/PN-N 18001) oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności w sektorze spożywczym (HACCP, GMP, GHP), marketingu, logistyki. Odbył także wiele staży na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Francji. Prezentował wyniki prowadzonych przez siebie badań na konferencjach i seminariach w Austrii, Chinach, Francji, Kanadzie, Korei, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Słowenii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Nadzorował wiele wdrożeń systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001 oraz systemu HACCP. Autor bądź współautor 250 publikacji z zakresu zarządzania jakością, marketingu B2B, zarządzania łańcuchem dostaw wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w Austrii, Chinach, we Francji, w Korei Południowej, Portugalii, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie). Jako ekspert techniczny brał również udział w wielu procesach certyfikacyjnych.

Mirosław Bienioszek

Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach, Prezes Zarządu Quality Austria – Polska Sp. z o.o. oraz CIS-Certification & Information Security Services Sp. z o.o.

Od 14 lat Audytor Wiodący Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31 000, trener. Od 13 lat na stanowiskach kierowniczych w różnych jednostkach certyfikujących. Od 2011 roku Prezes Zarządu firm Quality Austria-Polska Sp. z o.o. oraz CIS-Certification & Information Security Services Sp. z o.o. Z ramienia Quality Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu jako Menedżer Regionalny odpowiedzialny jest również za rozwój firmy Quality Austria na Ukrainie. Specjalizuje się w przeprowadzaniu certyfikacji systemów zarządzania oraz szkoleń dla menedżerów, audytorów, pełnomocników, pracowników firm. Posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz wykształcenie techniczne. Ukończył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, głównie w Niemczech oraz w Austrii. Przeprowadził kilkaset audytów, znawca specyfiki funkcjonowania polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Przez kilka lat pracował w firmie Robert Bosch GmbH w Niemczech. W Polsce doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Koncern REWE, Leiber, TNP. Autor takich publikacji jak : ISO 9001 NARZĘDZIEM SUKCESU, JAKOŚĆ JAKO CZYNNIK WZROSTU GOSPODARKI, SYSTEMY ZARZĄDZANIA A BEZPIECZEŃSTWO FIRMY, WYPRODUKOWAĆ I SPRZEDAĆ.