MILLWARD BROWN

Millward Brown to wiodąca na rynku firma badawcza zajmująca się zdobywaniem informacji o konsumencie i przekazywaniem ich klientom, tak by mogli uwzględnić je w działaniach marketingowych. Instytut badawczy Millward Brown jest liderem badania rynku i opinii zarówno w Polsce jak i Europie Środkowo-Wschodniej. To zespół specjalistów posiadających profesjonalne zaplecze badawcze, które od lat wciąż jest udoskonalane. Instytut realizuje badania zarówno za pomocą tradycyjnych i sprawdzonych metod, jak i przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

 

Jaka jest metodologia badań?

TGI to badanie ponad 4000 marek z ponad 320 kategorii. Obejmuje ono kilkanaście grup produktów szybkozbywalnych oraz pokaźną grupę produktów z kategorii dóbr trwałego użytku. Polska wersja TGI składa się z dwóch ankiet, dla mężczyzn i kobiet ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych grup produktów dla każdej płci.

TGI jest badaniem ciągłym, a jego najważniejszą cechą i jednocześnie zaletą jest jednoźródłowy charakter gromadzonych danych. Oznacza to, że ci sami respondenci udzielają informacji zarówno o konsumpcji dóbr i usług jak i wykorzystaniu mediów. Projekt ten wykorzystywany jest przez reklamodawców, agencje reklamowe i właścicieli mediów do definiowania grup docelowych w oparciu o charakterystyki demograficzne, konsumenckie i psychograficzne i doboru optymalnych kanałów komunikacji z tak określonymi grupami konsumentów.

layer-3

4000
MAREK

layer-3

1667
WYWIADÓW

layer-3

80 000
INTERNAUTÓW