„Prawo firmy do istnienia nie jest wieczne – trzeba je wciąż na nowo zdobywać” Robert Simonson

You are here: