fbpx

Certyfikaty z Godłem Jakości – dlaczego są tak ważne?

Jednym z bardzo ważnych instrumentów przyciągających i utrzymujących dotychczasowych klientów jest jakość produktów. Najlepszym sposobem na potwierdzenie wysokiej jakości jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu.
Rynek dóbr konsumpcyjnych to potężna machina obejmująca swoim zasięgiem nie tylko gotowe produkty, ale wiele usług. Właściwie wszystko, co jest produkowane na światowym rynku, ukierunkowane jest na pozyskanie klienta. Samo dotarcie do nowego klienta nie jest trudne, gorzej wygląda sprawa z utrzymaniem tego klienta. Lojalność, przywiązanie do marki już nie wystarcza. Klient staje się coraz bardziej wymagający, oczekuje czegoś więcej niż tylko znajomego logo na produktach. Niepodzielnie od lat panuje przekonanie, że firmy potrzebują nowych atrybutów. Zachęcanie klientów promocjami, programami lojalnościowymi to za mało. Klient wymaga potwierdzenia słuszności dokonanego wyboru.

Godło Jakość Roku

Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od wielu lat zajmuje się prestiżowym programem pod nazwą Jakość Roku. Dwunastoletnia praktyka związana z organizacją tego cenionego konkursu wpłynęła na wypracowanie precyzyjnych metod nadawania certyfikatu. Godło Jakość Roku jest najbardziej prestiżowym Godłem nie tylko na polskim rynku, ale także międzynarodowym. Jego wartość nie ogranicza się do prestiżu, to także potwierdzenie wysokiej jakości produktu. Ten ceniony certyfikat spełnia kluczowe zadanie w promocji oraz w wielu dziedzinach szeroko postrzeganego życia gospodarczego. Godła Jakość Roku nie można kupić. Aby je uzyskać, trzeba przejść długą drogę weryfikacji. Istotnym w całym procesie nadawania certyfikatu jest fakt, że otrzymuje go firma za całokształt swojego działania.

Certyfikaty dla firm – kto może je uzyskać?

Udział w staraniach o nadanie Godła mogą brać firmy produkcyjne, usługowe, ośrodki naukowo badawcze, instytucje administracji samorządowej czy pozarządowej. Certyfikat można uzyskać w 8 kategoriach, takich jak: Produkt, Usługa, Innowacja, Ekologia, Nauka, Samorząd, Firma przyjazna Klientom, Firma przyjazna pracownikom. Analizując kategorie, w których przyznawane są certyfikaty, łatwo zauważyć, że ubiegać się o nie mogą różne podmioty gospodarcze. Kapituła przyznająca certyfikat dla firm, ciągle poszukuje nowych przestrzeni w gospodarce, o które możliwe jest rozszerzenie jej działalności.

Godło Jakość Roku – jak je otrzymać?

Uczestnictwo w rywalizacji o uzyskanie Godła Jakość Roku mogą zgłaszać różne podmioty działające na rynku. Proces weryfikacji firm biorących udział w rywalizacji przebiega w kilku etapach. Pierwsze, co należy zrobić, to złożyć wniosek o przyjęcie do grona firm ubiegających się o to trofeum. Wniosek powinien być wyposażony w dokumenty wymienione w regulaminie. Kolejnym etapem jest wizytacja w siedzibie przedstawicieli firmy aspirującej do Godła. W celu wykonania prawidłowej analizy funkcjonowania firmy niezbędne jest przeprowadzenie audytu. Audyt polega na zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania firmy. Czynności te są niezbędne do potwierdzenia rzetelności i staranności w dokumentacji. Audyt i wszystko, co z nim związane jest warunkiem niezbędnym do spełnienia w całej drodze ubiegania się o certyfikat. Następnym etapem jest ogłoszenie wyników.

Znaczenie uzyskanego certyfikatu

Certyfikaty dla firm takie jak Jakość Roku są cennymi wyróżnieniami. Badania przeprowadzone przez GFK POLONIA pokazują, że godła i certyfikaty jakości są bardzo pozytywnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe 28 % badanych. Uzupełnieniem dla tej statystyki może być badanie ABR SESTA informujące, że 86 % badanych dokonując zakupów czy wybierając usługę, kieruje się wysoką jakością oferowaną przez wybranego dostarczyciela dóbr. W świetle tych badań można wysnuć prosty wniosek, że jakość jest dobrem wpływającym na procesy decyzyjne klientów.

Godło Jakość Roku podlega ochronie prawnej z tytułu odpowiednich zapisów w Urzędzie Patentowym RP. Uzyskanie tak prestiżowego certyfikatu dotyczy jedynie tych firm, w których procesy zarządzania są na bardzo wysokim poziomie. Wręczenie Godła Jakość Roku odbywa się na corocznej Gali Finałowej podczas Europejskiego Kongresu Jakości.

Jakie możliwości dają certyfikaty dla firm?

Wszelkie wyróżnienia posiadające odpowiedni prestiż mają duże znaczenie dla ich właścicieli. Dzięki odpowiedniemu wyeksponowaniu informacji o posiadanych certyfikatach firma ma sporą przewagę nad konkurencją. W dzisiejszym świecie zatłoczonym od dóbr wszelkiego rodzaju, zdobycie przewagi nad konkurencją nawet o kilka procent, przekłada się na bardzo wysokie zyski.

Dobry marketing potrzebuje odpowiednich narzędzi, aby był efektywny. Nie ma lepszego narzędzia reklamowego niż certyfikat potwierdzający jakość oferowanych produktów czy usług.

Bardzo ważną rzeczą jest informacja zawarta na każdym możliwym elemencie związanym z firmą o tym, jakie posiada wyróżnienia. Wizytówki, papier firmowy, prospekty reklamowe, katalogi, opakowania, strony internetowe wszystkie te elementy są bardzo dobrymi nośnikami informującymi o prestiżowych wyróżnieniach.

Głównym przesłaniem płynącym do zwycięzców i odbiorców wyróżnień jest podkreślenie, jak ważne jest dążenie do osiągania najwyższych standardów jakościowych, obowiązujących na każdym etapie związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem.