fbpx

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zarząd KPFISO 9000 podobnie jak w latach poprzednich udzielił, wsparcia dla działań promujących jakość organizowanych przez Fundację Qualitas. Klub objął patronatem następujące projekty w ramach edycji na 2020 rok: JAKOŚĆ ROKU®, EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® oraz WYBÓR POLAKÓW®.

– Udzielając patronatu Klub Polskie Forum ISO 9000 wyraża nie tylko uznanie dla organizatora za trwałość w podejmowanym działaniu przy realizacji tego jakże ważnego i wartościowego projektu, ale przede wszystkim za ciągłe podejmowanie trudu w upowszechnianiu idei poszukiwania drogi doskonalenia, podmiotowo i przedmiotowo postrzeganej przez jakość – podkreśla Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl., Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000

Klub PFISO 9000 działa od 1991 roku i jest liderem środowiska skupionego wokół grupy ISO 9000 w Polsce. Jest tym samym największą w Polsce, jedyną w Europie organizacją pozarządową zrzeszającą dostawców wyrobów i usług, zajmującą się wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów za­rządzania oraz oceną zgodności, w tym na podstawie postanowień norm ISO serii 9000.

Projekty Fundacji Qualitas mają charakter otwarty i są skierowane są do wszystkich firm, przedsiębiorstw, uczelni wyższych i samorządów a także do organizacji poza zarządowych działających na terenie Polski. Aby zdobyć kwalifikację w projektach niezbędne jest przejście szczegółowego procesu weryfikacji, w tym audyt w siedzibie kandydata. Dzięki temu Godła Promocyjne dostępne w ramach projektów są rzeczywistym i wiarygodnym potwierdzeniem jakości produktów, usług, innowacji oraz rozwiązań ekologicznych. Dodatkowo Godło, w części graficznej, jest zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.  Fundacja jest członkiem rzeczywistym KPFISO.