fbpx

Czym jest Godło dla Firm?

Gdy jesteś właścicielem firmy, jakże ważny jest jej wizerunek. To sprawia, że masz więcej klientów i sprzedaż rośnie. Liczy się zaufanie do Twojej marki. Aby zdobyć zaufanie i odnieść sukces na rynku, musisz zaoferować swoim klientom usługi lub produkty najwyższej jakości. Aby klienci dowiedzieli się o tej jakości, muszą oni dostać rzetelny i wiarygodny dowód.

Jakość Roku jest to Godło dla firm. Certyfikat ten cieszy się sporym uznaniem wśród klientów i konsumentów. Chodzi o propagowanie wysokich standardów przedsiębiorczości. W przypadku tego certyfikatu mówimy o działalności usługowej, ekologicznej, produkcyjnej oraz handlowej. Celem tego certyfikatu jest promowanie standardów jakościowych oraz zachęta do inwestycji poprzez poprawienie wizerunku danej firmy. Zadaniem wymienionego certyfikatu jest także poprawa wizerunku marki firmy poprzez ciągłe ulepszanie procesów zarządzania oraz popularyzowanie jakościowego myślenia.

Godło Jakość Roku przyznawane jest przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Trzeba wspomnieć, że to Godło jest chronione prawem Urzędu Patentowego RP. O przyznanie tej prestiżowej nagrody mogą starać się wszystkie firmy, które działają w rozmaitych branżach. Laureatem może zostać tylko przedsiębiorstwo, które spełniło wymogi i przeszło pozytywnie przez proces weryfikacji. Godło Jakość Roku mogą otrzymać tylko firmy, w których zarządzanie jest na wysokim poziomie.

Kto może starać się o przyznanie Godło Jakość Roku?

Są to bardzo prestiżowe nagrody dla różnych działalności gospodarczych z różnych branż. Te Godło może otrzymać firma z branży produkcyjnej, ekologicznej, handlowej lub usługowej – o czym wspomniano wcześniej. Oprócz tego, tę nagrodę może dostać także instytucja naukowa, jednostka samorządowa, pozarządowa oraz uczelnia. Możliwości jest wiele. W tej chwili certyfikat przyznawany jest w 8 kategoriach. Lecz taki stan rzeczy się zmienia. Tymi kategoriami są: Nauka, Samorząd, Produkt, Usługa, Ekologia, Innowacja, Firma, która jest przyjazna Klientowi, Firma, która jest przyjazna Pracownikom. Wypada wymienić także podział na kategorie branżowe i województwa.

Co trzeba zrobić, aby móc starać się o Godło Jakość Roku?

Certyfikaty dla przedsiębiorstw wymagają przejścia bardzo restrykcyjnej weryfikacji w aż czterech etapach. Certyfikaty dla firm są prestiżowe oraz potwierdzają wysoką jakość. Wobec tego każdy etap jest wnikliwie sprawdzany i może pojawić się decyzja o odrzuceniu. Podmioty, które biorą udział w procesie przyznawania certyfikatu, oceniane są przez Kapitułę, która składa się z ekspertów z zakresu jakości. Zadaniem sekretariatu Konkursu jest ogłoszenie edycji Certyfikatu, następnie nominacja uczestników (w czasie procesu weryfikacji), prowadzenie odpowiedniej korespondencji z wszystkimi uczestnikami, a także organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń.

Ocena firm składa się z czterech etapów – o tym wspomniano wcześniej. Pierwszym etapem jest wybór odpowiedniej kategorii i przygotowanie wniosku z samooceną. Drugi etap polega na przeprowadzeniu audytu w siedzibie firmy czy przedsiębiorstwa. Jego celem jest konstatacja informacji z wniosku. Etap trzeci to wykazanie, że firma nie zalega ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym. W ostatnim etapie ogłaszane są wyniki. Jeśli firma otrzymała pozytywną ocenę, wtedy dostaje zaproszenie na prestiżową galę. Tam zostanie przedsiębiorcy wręczone Godło. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dostał nagrody (jeśli nie spełnia wymagań wysokiej jakości), wtedy Fundacja Qualitas oferuje pomoc ekspertów. Oni pomogą wyeliminować wady i słabe punkty danej firmy. W takim wypadku przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o Certyfikat powtórnie w przyszłości.

Co do zaoferowania ma nagroda?

Otrzymane Certyfikaty dla przedsiębiorstwa dowodzą temu, że firma oferuje produkty oraz usługi najwyższej jakości. Dlatego warto starać się o to, żeby dostać wysoką ocenę oraz Godło dla Firm, którego nie można zakupić. Otrzymanie takiego Certyfikatu pozytywnie wpłynie na działalność firmy w przyszłości. Sprzedaż może wzrosnąć aż o 40 procent. To sporo. Dlatego warto starać się o uzyskanie tego Certyfikatu dla dobra własnego biznesu.

W jaki sposób wykorzystać można Godło?

Jest wiele możliwości. Godło Jakość Roku wręczane jest co roku na Gali Finałowej Europejskiego Kongresu Jakości. Gdy otrzyma się Godło, wtedy można wykorzystać ją na etykietach lub opakowaniach. Można także zamieścić je na oficjalnej stronie firmowej. Dlatego, jeśli zależy nam bardzo na przyszłości naszej firmy, koniecznie należy wziąć udział w czteroetapowym procesie zdobycia Godła. Jeśli się uda, to bardzo pozytywnie wpłynie to na wyniki naszej firmy w przyszłości. Zwiększy się zaufanie klientów do naszej marki, co korzystnie wpłynie na wyniki sprzedażowe oraz finansowe przedsiębiorstwa. Godło dla firm to najwyższa jakość usług.

Podobne artykuły: