fbpx

XXI wiek jest w dziejach ludzkości czasem charakteryzującym się dążeniem do globalizacji. Termin ten dobrze wpisuje się w sposób funkcjonowania światowej gospodarki. Zwykły człowiek, jakkolwiek dziwnie brzmi to określenie, stopniowo staje się obywatelem świata. Nie oznacza to, że codziennie, co tydzień czy choćby kilka razy w roku zmienia swoje miejsce pobytu. Nie musi tego nikt robić, to świat ze wszystkimi swoimi dobrymi i mniej dobrymi aspektami codziennie puka do drzwi, niemal każdego domu. Zapracowany obywatel nie zwraca najczęściej zbyt dużej uwagi na to, co kupuje. Odnosi się to do znajomości miejsca, w którym kupowany produkt został wytworzony czy wyhodowany. W ten sposób większość osób zaczyna zatracać swoją tożsamość. Zadać sobie można w tym miejscu pytanie, czy można temu przeciwdziałać? Następne pytanie może brzmieć jak temu przeciwdziałać?

Marketing i jego rola w tworzeniu odrębność

Proces społeczny – te dwa słowa wyciągnięte z definicji określającej marketing mają kluczową rolę w tworzeniu świadomość konsumenckiej. Od świadomości konsumenckiej do świadomości obywatelskiej to już krótka droga. Rolą marketingu we współczesnym świecie jest wyodrębnienie określonego dobra i nadanie mu cech zachęcających do jego posiadania. Czy pochodzenie produktu zachwalanego przez akcje reklamowe ma dla marketingu znaczenie? W zdecydowanej większości przypadków nie ma znaczenia, skąd pochodzi produkt, ważne jest, by go dobrze przedstawić, upraszczając, ważne jest, by go dobrze sprzedać. Brutalne, ale prawdziwe.

Czy „unifikacja” jest wrogiem jakości?

Współczesna dystrybucja wszelkich dóbr konsumpcyjnych skupia się bardzo często w rękach wielkich korporacji. Globalizacja i korporacja to prawie to samo. Większość firm określanych jako korporacje ma zasięg międzynarodowy. Co to oznacza dla konsumenta? Unifikację większości produktów z niewielkim uwzględnieniem preferencji obywateli danego kraju. Dzięki takim działaniom zatraca się zwracanie uwagi na jakość oferowanego produktu.

Czy jakość można „zunifikować”? Odpowiedź jest jedna – nie. W większości dużych sieci sprzedażowych odrębną grupę towarów stanowią produkty oferowane jako „marki własne” danej sieci. W celu uzyskania jak najniższej ceny coraz więcej produktów wciągana jest na tę drogę dystrybucji. Takie działanie powoduje u klientów zatracanie instynktu, jakim jest zwracanie uwagi na jakość produktu. Dla wielu jedynym miernikiem jest cena, a niska cena to najczęściej bylejakość.

Godło promocyjne

Dążenie do osiągania jak największych zysków w wielu firmach rozminęło się trochę z dbałością o jakość proponowanych produktów. W tym pędzie nie zwracano uwagi na końcowego odbiorcę, którym zawsze jest ten, który kupuje. Reklama, aby była skuteczna, nie może sprowadzać się do efektownych, wpadających w ucho czy oko klienta sloganów. Ładne kolorowe opakowanie przestaje być zachęcające, zaczyna liczyć się coś innego, coś, co wyróżni określony produkt spośród setek podobnych. Znane logo firmy też zaczyna mieć coraz mniejszy wpływ na decyzje zakupowe.

Wyróżnikiem zachęcającym do nabycia konkretnego produktu zaczyna być godło promocyjne. Godło promocyjne ma być gwarantem dobrej jakości i rzetelności, z jaką daną rzecz wyprodukowano. Największe znaczenia zawsze będzie po stronie produktu posiadającego odpowiedni certyfikat nadany przez niezależne źródła.

Godło promocyjne „Jakość Roku”

Każda firma mogąca pochwalić się nadanym jej certyfikatem najlepsza jakości, powinna być z tego powodu zadowolona i chwalić się z osiągniętego wyróżnika. Najlepszym sposobem na informowanie o fakcie posiadania wyróżnienia powinno być umieszczanie odpowiedniej symboliki na opakowaniu swojego produktu.

Godło „Jakość Roku” informuje, że dany produkt opatrzony symbolem najlepszej jakości, godny jest zainteresowania. W dobie rozbudowanego marketingu instytucji nadających przeróżne tytuły i znaki jest bardzo wiele. Nie oznacza to, że wszystkie instytucje cieszą się odpowiednim prestiżem.

Główną rolę w nadawaniu cenionych i uznawanych za prestiżowe certyfikaty pełni Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Prawnie chroniony przez Urząd Patentowy RP certyfikat jest gwarancją spełniania wysokich walorów jakościowych. Uzyskanie odpowiedniego wyróżnika związane jest ze spełnieniem wielu ostrych kryteriów, które obowiązują w całym długim cyklu weryfikacji.

Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych

Jest to instytucja założona w Katowicach w oparciu o statut z dnia 18. 09. 2012 roku. Głównym celem jest wspieranie i promocja działalności gospodarczej w oparciu o wysoką jakość produktów łącznie z zachowaniem bardzo wysokich standardów prowadzących do ich wytworzenia.

Fundacja jest jedną z najbardziej liczących się instytucji na rynku polskim, nadających certyfikaty. Każda firma ubiegająca się o certyfikat potwierdzający najlepszą jakość, poddawana jest bardzo szczegółowemu audytowi.

Najlepsza jakość

Aby móc posługiwać się wyznacznikiem najlepsza jakość, firma poddająca się audytowi musi wykazać się dobrymi praktykami biznesowymi, związanymi między innymi z terminowymi realizacjami zobowiązań wobec urzędów i wobec zatrudnionych pracowników. Najlepsza jakość jest osiągana wtedy, kiedy firma dba nie tylko o własny zysk, ale także o wszystkich przyczyniających się do wytworzenia oferowanego produktu.

Podobne artykuły: