fbpx

Konkurencja – dążenie do osiągnięcia jak największych korzyści na drodze współzawodnictwa czy rywalizacji. Tyle można wyczytać z definicji. W gospodarce jest to mechanizm regulujący z ukierunkowaniem na możliwość wejścia na rynek i zajęcia na tym rynku jak najlepszego miejsca. Definicje mają to do siebie, że w przyjazny sposób opisują w tym przypadku, ekonomiczne dywagacje na temat zasad funkcjonowania rynku w jednym z jego elementów. Rzeczywistość zazwyczaj wygląda zupełnie inaczej.

Konkurencja jest ostrą walką o przychylność klienta niesprowadzającą się do monopolizacji. Dalej można by brnąć w rozwijanie teorii w zestawieniu z praktyką. Rzeczywistość gospodarcza sprowadza się do szukania handlowego złotego Grala, który pozwoli zaistnieć i utrzymać się na rynku. Nikt jeszcze nie znalazł takiego złotego Grala. Znaleziono jednak coś lepszego i to nie owianego mitologiczną opowieścią. Tym czymś jest jakość i certyfikat tej jakości.

Promocja – oręże w walce konkurencyjnej

Trzymając się kolejnej definicji, można przyjąć, że promocja jest formą oddziaływania na klienta, w celu przekonania go do zakupu określonego produktu lub usługi. W marketingu jest to zjawisko codziennie spędzające sen z powiek każdemu zajmującemu się tą dziedziną pracownikowi. Aby mieć solidny argument promocyjny, musi istnieć jakiś realny powód, dla którego jakąś część produktów czy usług można reklamować jako promocję. Tym argumentem może być uzyskane wyróżnienie dla firmy.

W odniesieniu do firm w celu sprawdzenia zasadności ubiegania się o certyfikat, przeprowadzane są bardzo rygorystyczne weryfikacje. Polegają one na sporządzaniu specjalistycznych audytów umożliwiających dokonanie rzetelnej analizy przestrzegania obowiązujących przepisów i prawa. Główny nacisk skupia się na terminowym wypełnianiu wymaganych zobowiązań wobec urzędów oraz zatrudnionych pracownikach.

Kolejnym praktykowanym zwyczajem jest poddawanie ocenie przez konsumentów. Odbywa się to w ramach specjalnych, ogłaszanych akcjach, zachęcających szerokie grono klientów do zgłaszania produktów lub usług do konkursu.

Kto nadaje certyfikaty?

W każdym kraju funkcjonują instytucje, które zajmują się certyfikowaniem produktów, usług, firm, urzędów. Najczęściej zajmują się tym fundacje, różnego rodzaju organizacje o charakterze konsumenckim. Istotnym elementem jest pełna niezależność działania tych instytucji i brak powiązania z ubiegającymi się o uzyskanie statusu. Wyróżnienie dla firm poprzez nadanie certyfikatu bardzo często podlega ostrym reżimom weryfikacyjnym.

Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych

Fundacja Qualitas jest jednym z najbardziej cenionych organizatorów akcji związanych z nadawaniem certyfikatów dotyczących różnych dziedzin rynku. Certyfikaty tej fundacji uzyskane przez uczestników akcji, uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych wyznaczników w odniesieniu do jakości.

Firma zgłaszająca swój akces do konkretnej akcji np.: „Jakość Roku” staje w szranki do ostrej rywalizacji z wieloma podmiotami gospodarczymi. Weryfikacja uczestników jest kilkuetapowa, jednym z najważniejszych jest przeprowadzanie audytu w firmie uczestniku akcji. Audyt firmy jest sposobem na sprawdzenie podanych w zgłoszeniu informacji i wymaganych dokumentów. Pełna zgodność dokumentacyjna jest podstawowym warunkiem uprawniającym do ubiegania się o certyfikat.

Co daje wyróżnienie dla firm?

Każdy uzyskany certyfikat jest doskonałym narzędziem w rękach wprawnego marketingowca. Dokument uprawniający do wykorzystywania nadanego certyfikatu opatrzony jest Godłem, będącym symbolem określonej akcji. Możliwości wykorzystywania takiej sytuacji jest bardzo dużo. Podstawą jest sam fakt posiadania tytułu do Godła. W każdej akcji promocyjnej firma powinna eksponować uzyskane certyfikaty. Dzięki takim instrumentom można doskonale budować markę produktu czy usługi. Jeżeli uzyskany certyfikat dotyczy firmy produkującej różne artykuły, każde opakowanie danych dóbr konsumpcyjnych, powinno posiadać na widocznym miejscu informację o jego posiadaniu. To najprostsza forma pozwalająca na wyróżnienie spośród innych produktów. Akcje reklamową można zbudować wokół uzyskanego certyfikatu. Im więcej i im częściej będzie eksponowane godło promocyjne w połączeniu z określonym produktem czy usługą, tym większa będzie rozpoznawalność tak produktu, jak i firmy.

Często przyzwyczajenie do określonej marki decyduje o dokonywanym wyborze. Aby taki odruch wywołać, trzeba promowaną markę podeprzeć odpowiednio wyeksponowanym wyróżnikiem w postaci uzyskanych certyfikatów.

Wyróżnienie dla firm w odbiorze konsumenta

Zakupy robi każdy dorosły człowiek, a i dzieci nie stronią od tego typu zajęć. Większość kupujących ma coraz większą trudność w dokonywaniu wyboru podczas zakupów. Spora grupa osób szukając określonego produktu, zwraca uwagę na różne elementy. Jednym z istotnych dla każdego jest jakość. Jeśli jeden produkt spośród wielu będzie opatrzony np. „Godłem Konsumenckim”, dla klienta będzie to oznaczało, że to dobry wybór. Świadomość, że o wyróżnieniu zdecydowała grupa osób, jest często czynnikiem wystarczającym, aby oglądany artykuł włożyć do koszyka i udać się z nim do kasy.

Podobne artykuły: