fbpx

Początek XXI wieku to w gospodarce okres, który śmiało można określić czasem konsumenta. Spoglądając wstecz, czyli cofając się kilkanaście lat do końca XX wieku, można odnieść wrażenie, że zmiany na rynku przeszły do kolejnej fazy. Przeobrażenia te najlepiej widać na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest dobrym przykładem, jak rynek producenta stał się rynkiem konsumenta. Zawsze w historii rozwoju gospodarczego każdego państwa przychodzi taki moment, kiedy konsument decyduje o kondycji wielu przedsiębiorstw. Nasycenie rynku towarami to dla każdej gospodarki dobry moment, pod warunkiem nie „przegrzania” rynku.

Konsument ulega też metamorfozie. Unifikacja produktów, przesycenie rynku znanymi od lat markami produktowymi doprowadza do konieczności dokonywania zmian.

Rola konsumenta na globalnym rynku

Globalizacja to nic innego jak zawłaszczanie gospodarki przez wielkie koncerny i korporacje działające na rynku. Podaż jest tak duża, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, że popyt nie jest w stanie wszystkiego wchłonąć. Silni na rynku nie muszą zaliczać się do grona gigantów. Konsument po początkowym zauroczeniu związanym z dostępnością do dóbr zaczyna być kapryśny.

Skierowanie odbiorcy towaru rynkowego zaczyna przechodzić z fazy ilości na fazę jakości. Stare wyświechtane powiedzenie „najpierw jakoś, a dopiero później jakość” to prosta droga do bankructwa.

Wysoka jakość jest wyznacznikiem powodzenia na przeładowanym rynku dóbr wszelakich. Konsument rynku staje się coraz bardziej wymagający, czuje swoją siłę. Zwykłe umizgi rynku w postaci niskiej ceny i bylejakości odchodzą pomału do historii. Klient czując swoją dominację, chce też decydować co według niego jest dobre i będzie mu dobrze służyło. Wyznacznikiem takiej postawy są coraz częściej przeprowadzane konkursy skierowane wprost do odbiorcy. Powstają programy organizowane przez niezależne organizacje konsumenckie i fundacje, które stawiają sobie za cel wyszukiwanie i nagradzanie produktów czy firm zasługujących na specjalne wyróżnienie.

Godło konsumenckie

Organizatorami i realizatorami zadań polegających na nadawaniu odpowiednich znaków związanych z jakością, zajmują się fundacje i inne organizacje powołane do tych celów. To, co charakteryzuje tego typu przedsięwzięcia to pełna niezależność od instytucji i przedsiębiorców ubiegających się o certyfikaty. Godło konsumenckie jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród. Najbardziej cenione są akcje odbywające się w otwartej rywalizacji, w której odbiorca, klient, konsument ma decydujące zdanie, kto lub jaki produkt zwycięża.

Cel nadawania certyfikatów

Jednym z podstawowych celów nadawania certyfikatów jest wspomożenie zabieganego, zapracowanego klienta. Dzięki rankingom każdy ma możliwość dokonania dobrego wyboru. Godło konsumenckie jest jednym z najbardziej wiarygodnych znaków informujących o niezależności otrzymanego certyfikatu.

Ponadto zadaniem certyfikatów jest uhonorowanie określonej grupy produktów. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu wyeksponowanemu na opakowaniu produktu do odbiorcy płynie pozytywny przekaz. Nic tak nie podnosi prestiżu, jak odpowiedniej jakości certyfikat. Większość funkcjonujących na rynku instytucji zajmujących się nadawaniem certyfikatów jest niezależnymi organizacjami niezwiązanymi z żadną marką czy firmą. Dzięki takim zasadom zachowana jest pełna uczciwość w działaniu dla dobra konsumenta.

Kto dokonuje wyboru?

Godło Nagroda Konsumencka przyznawane jest przez najbardziej wymagającą i krytyczną grupę osób. Tą grupą są odbiorcy produktu, usługi. To głos osób zazwyczaj korzystających na co dzień z przedmiotu objętego konkursem. Zgłoszenia dokonuje konsument, który przed dokonaniem tego faktu, analizuje co jest dostępne na rynku. Im większa popularność i zbieżność wyboru dużej grupy osób, tym samym rośnie szansa na odniesienie zwycięstwa i uzyskanie adekwatnego godła.

Świadomy konsument zawsze będzie poszukiwał optymalnego pod względem jakości produktu. Kiedy go znajdzie i podzieli się swoim odkryciem, zgłaszając do nadania certyfikatu, musi jeszcze poczekać na reakcję innych i efekt swojej decyzji. W przypadku potwierdzania wysokiej jakości przez dużą grupę konsumentów dokonywane jest podsumowanie i wskazywanie zwycięzcy.

Korzyści dla zwycięzcy

Produkt zdobywający uznanie największej grupy konsumentów otrzymuje zaszczytny tytuł Godła konsumenckiego. Uzyskanie takiego wyróżnienia dla każdej firmy produkcyjnej czy usługowej to powód do dumy i sposobność do chwalenia się z uzyskanej nagrody.

Możliwość do umieszczania znaku nadanego w uznaniu jakości, powinna być wykorzystana i znaleźć się wszędzie tam, gdzie udostępniane jest logo lub nazwa firmy.

Widoczny znak potwierdzający uzyskane wyróżnienie jest również wskazówką dla klientów, ze produkt tak oznaczony, zyskał sobie największe uznanie i jest najczęściej wybieranym spośród innych.

Tak jak drogowskazy przy drogach wskazują i informują użytkowników dróg o tym czy wybrali dobrą drogę, tak znak godła jest drogowskazem dla konsumentów, że sięgają po odpowiedni produkt czy usługę.

Podobne artykuły: