fbpx

Godło dla firm – poznaj nowe możliwości marketingowe

Globalizacja, termin w świadomości wielu osób sprowadza się do łączenia i współistnienia wielu ponadpaństwowych produktów niezbędnych do  codziennego życia. Światowe marki w ramach tej tendencji przenikają i zadomawiają się w coraz większej grupie państw i społeczeństw. Dziś już trudno stwierdzić czy dany produkt dalej jest tym czym był kilkadziesiąt lat temu, czy jedynym wyznacznikiem jego istnienia jest nazwa, która po nim pozostała.

Brak wyznacznika określającego jakość produktu, do którego wiele osób przyzwyczajonych jest od lat, jest elementem wprowadzającym w błąd.

Firmy XXI wieku zwłaszcza małe lokalne, obejmujące obszar jednego państwa, zmuszone są do szukania mocnego akcentowania swoich walorów.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym powstają firmy zajmujące się przyznawaniem certyfikatów jakości. Głównym zadaniem takich firm jest wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu jakości działania z jednoczesnym procesem utrzymywania wysokiej jakości oferowanych produktów.

Wprowadzanie projakościowego sposobu myślenia oraz propagowanie dobrych praktyk w biznesie, zaowocowało stworzeniem programu nazwanego „Jakość Roku”.

Godło promocyjne

Zabiegi marketingowe wielu Firm skupiają się naD tworzeniem reklam. W celu jak najszerszego dodarcia do dużej grupy odbiorców, wykorzystywane są różne nośniki reklamy. Banery, reklama w środkach masowego przekazu, media społecznościowe i tym podobne miejsca, zapełnione są po brzegi reklamami. W tym gąszczu różnych zdjęć, haseł czy treści reklamowych, trudno zachować indywidualność, inność.

Godło promocyjne to najbardziej efektywna forma zwrócenia uwagi. Dzięki odpowiedniemu podejściu można zaistnieć na rynku w bardzo prosty i skuteczny sposób.

Aby promocja była skuteczna, musi być prawdziwa, podparta mocnym solidnym fundamentem.

Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych

Jest jedną z najbardziej liczących się instytucji trudniących się nadawaniem Certyfikatów. Specyfika polega na tym, że nie wystarczy zgłosić się i dostaje się odpowiedni „papier”. Fundacja przeprowadza szczegółowy audyt zgłaszającej się firmy. Polega on na zapoznaniu się z terminowością wywiązywania się ze zobowiązań wobec ZUS, US i wielu innych aspektów funkcjonowania. Audyt przeprowadzają wysoko wykwalifikowani pracownicy Fundacji.

Kto może ubiegać się o godło promocyjne?

Godło promocyjne może uzyskać każdy kto się zgłosi do odpowiedniej instytucji certyfikacyjnej. Samo zgłoszenie to nie wszystko, należy jeszcze spełnić wymagane warunki z audytem włącznie. Zgłoszenia mogą dokonywać przedsiębiorstwa, instytucje naukowo – badawcze i ci, którym jakość, innowacyjność i ekologia są bliskie.

Aby uzyskać potwierdzenie jakości proponowanego produktu czy usługi, trzeba spełnić obowiązujące standardy. Zadanie jakie stoi przed ubiegającym się np. o Godło „Jakość Roku”, to bardzo złożony proces. Podstawową sprawą jest wdrożenie wszystkich wymaganych procesów w całym systemie funkcjonowania Firmy. Proces ten obejmuje cztery etapy. Dopiero po spełnieniu wymaganych zaleceń i przeprowadzonym dokładnym audycie, nadawany jest odpowiedni certyfikat.

Certyfikat formą nagrody

Godło promocyjna jest formą uznania za uzyskaną jakość, dodatkowo spełnia ono rolę nagrody. Niezależna zewnętrzna forma restrykcyjnej weryfikacji, potwierdza rzetelność wysokiej oceny.

Uzyskanie certyfikatu jakości, wpływa pozytywnie na zachowanie konsumentów, do których skierowany jest produktu czy usługa. Według badań przeprowadzonych przez GFK Polonia, 28% badanych preferuje podczas zakupów, produkty opatrzone godłami i certyfikatami. Takie podejście konsumentów ma wpływ na zwiększenie sprzedaży nawet o 40%.

Agencja ABR Sesta badając rynek konsumentów, wykazała, że 86% spośród nich, podczas zakupów preferuje wysoką jakość towarów.

Przytoczone przykłady z badań i analiz rynku pokazują jak dużą nagrodą dla każdego uczestnika wolnego rynku są posiadane certyfikaty.

Godło promocyjne i jego rola w marketingu.

Najlepszą formą promocji jest posiadanie prestiżowego rozpoznawalnego certyfikatu jakości. Proces jego uzyskiwania jest często długotrwały i kosztowny. Korzyści wynikające z jego uzyskania są nieocenione, zwłaszcza kiedy sięgnie się do przytoczonych już w tym tekście danych z pracowni badawczych. Posiadając prawo do posługiwania się godłem promocyjnym i wykorzystywanie go w akcjach promocyjnych, gwarantuje znaczący wzrost sprzedaży.

Rozpoznawalność produktu to podstawowe zadanie każdej akcji marketingowej. W czasach, kiedy na rynku dominującą pozycję zajmują duże korporacje, przebicie się oferty małych lokalnych firm jest bardzo trudne i kosztowne.

Uzyskanie godła promocyjnego zwiększa prestiż i tym sposobem zdobywa się zaufanie klienta.

Odpowiednio przeprowadzona kampania reklamowa w oparciu o posiadane certyfikaty, powinna być zadaniem każdego działu marketingowego firmy. Internet jest doskonałym narzędziem do rozpropagowania i stworzenia rozpoznawalności firmy i jej oferty.

Znaki informujące o posiadanym godle promocyjnym powinny znajdować się na każdym możliwym nośniku reklamy. Strona internetowa, media społecznościowe i inne dostępne miejsca w sieci, powinny na pierwszym miejscu informować o wszystkich prestiżowych nagrodach i wyróżnieniach jakie posiada firma.

Podobne artykuły: