fbpx
Czym jest Jakość Roku, jak ja otrzymać i co daje?

Godło Jakość Roku jest organizowane przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Certyfikat ten jest chroniony przez prawo – Urząd Patentowy RP. Laureatem tego certyfikatu mogą zostać tylko te firmy, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.
Celem tego certyfikatu jest promocja standardów jakościowych i zachęcanie przedsiębiorców do inwestycji w poprawę jakości prowadzonej firmy.

Każda firma, która może poszczycić się rzetelnością i nienaganną opinią wśród klientów i kontrahentów powinna być za to wynagradzana. Wyjątkową nagrodą jest uzyskanie stosownego certyfikatu, który to świadczy o tym, że dane przedsiębiorstwo oferuje najwyższą jakość obsługi oraz przestrzega wszelkie obowiązujące standardy.
Jak powszechnie wiadomo poprawę wizerunku firmy, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży można osiągnąć nie tylko przez efektywną reklamę, lecz także poprzez zdobycie zaufania klientów Aby klienci uwierzyli w wysoką jakość oferowanych towarów i usług należy dostarczyć im w pełni wiarygodnych dowodów. Należą do nich z pewnością przyznawane każdego roku certyfikaty dla firm.
Godło Jakość Roku – certyfikaty dla firm propagujące wysoką jakość.

Godło Jakość Roku – certyfikaty dla firm propagujące wysoką jakość

Godło Jakość Roku jest organizowane przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Certyfikat ten jest chroniony przez prawo – Urząd Patentowy RP. Laureatem tego certyfikatu mogą zostać tylko te firmy, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.
Celem tego certyfikatu jest promocja standardów jakościowych i zachęcanie przedsiębiorców do inwestycji w poprawę jakości prowadzonej firmy.

Godło Jakość Roku – kto może się o niego ubiegać?

Godło Jakość Roku jest organizowane przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Certyfikat ten jest chroniony przez prawo – Urząd Patentowy RP. Laureatem tego certyfikatu mogą zostać tylko te firmy, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.
Celem tego certyfikatu jest promocja standardów jakościowych i zachęcanie przedsiębiorców do inwestycji w poprawę jakości prowadzonej firmy.

Certyfikaty dla firm to bardzo prestiżowe nagrody, zatem mogą o nie starać się wyłącznie dobrze prosperujące firmy. O zdobycie certyfikatu – Godło Jakość Roku mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność handlową, usługową, produkcyjną oraz ekologiczną.
Nagrodę oraz możliwość sygnowania tym certyfikatem swoich produktów mogą otrzymać również instytucje naukowe, uczelnie oraz jednostki samorządowe i pozarządowe.
Certyfikat przyznawany jest obecnie w 8 kategoriach, wśród których można wymienić: produkt, usługę, innowację, ekologię, naukę, samorząd, firma przyjazną klientowi oraz firmę przyjazną pracownikom. Kategoryzacja ta może uwzględniać podział na segmenty branżowe oraz wojewódzkie.
Certyfikat ten jest również przyznawany w obszarach niematerialnych tj: Przyjazny Przedsiębiorca. Jak wiadomo w obecnych czasach przestrzeń biznesowa ulega ciągłym zmianom, zatem Fundacja Qualitas wprowadza nieustannie nowe kategorie.

W jaki sposób otrzymać Godło Jakość Roku?

Podmioty które to biorą udział w procesie weryfikacyjnym składają się z członków Fundacji Qualitas oraz uznanych ekspertów w dziedzinie jakości. Do istotnych zadań Kapituły należy: ogłoszenie edycji Certyfikatu, nominacja uczestników, prowadzenie korespondencji z uczestnikami oraz organizacja szkoleń i ważnych spotkań informacyjnych. Natomiast sekretariat nadzoruje realizację poszczególnych działań informacyjnych, promocyjnych oraz medialnych. Otrzymanie tak prestiżowej nagrody jest związane z weryfikacją odbywającą się czterech etapach. W pierwszym następuje kompletowanie niezbędnej dokumentacji, a więc wniosku z samooceną firmy.
Podczas drugiego etapu następuje ocena przez Kapitułę poszczególnych kandydatów. Brana jest tutaj w szczególności pod uwagę dokumentacja potwierdzająca regularne płacenie składek do US i ZUS. W dalszej kolejności firma umawia się na audyt firmy, którego nadrzędnym celem jest potwierdzenie informacji zawartych we wniosku. Następnie, w końcowym etapie ogłaszane są wyniki.
Gdy firma wnioskująca o przyznanie certyfikatu otrzymała pozytywną ocenę, to otrzymuje ona drogą elektroniczną zaproszenie na prestiżową galę, podczas której zostaje wręczone Godło Jakość Roku.
Natomiast w przypadku, gdy wnioskujący przedsiębiorca niespełnienia wymogów wysokiej jakości i w związku z tym nie otrzymuje nagrody, to wówczas Fundacja Qualitas oferuje mu niezbędną pomoc specjalistów, którzy to pomogą poprawić najsłabsze sektory. Dzięki temu firma będzie mogła w przyszłości ubiegać się o uzyskanie tego znaczącego certyfikatu.

Jak wykorzystać Godło Jakość Roku?

Certyfikaty dla firm są ogromnym uznaniem dla każdego przedsiębiorcy. Można je wykorzystać w działach marketingowych, produktowych, wizerunkowych oraz wielu kampaniach reklamowych.
Jedną ze sprawdzonych form promocji jest wykorzystanie Godła na etykietach i opakowaniach produktów. Inną sprawdzoną metodą promocji jest umieszczenie zdobytego certyfikatu na stronie internetowej firmy, bowiem dziś mnóstwo towarów i usług jest nabywana drogą elektroniczną.
Zdobyte Godło Jakości Roku warto też umieścić na popularnych stronach, w mediach społecznościowych. Niezwykle skuteczna jest również promocja tego certyfikatu w katalogach, listach oraz na fakturach firmowych. Logo powinno być obecne również w reklamach internetowych oraz telewizyjnych.
Otrzymanie Godła Jakości Roku w dużej mierze zwiększa prestiż firmy, co pozwala na zdobycie zaufania poszczególnych klientów oraz kontrahentów. Dzięki tej nagrodzie firma może zyskać większą sprzedaż, nawet o 40 procent. Według badania przeprowadzonego przez ABR SESTA aż 86 procent konsumentów podczas zakupu towarów i usług kieruje się wysoką jakością. Z kolei badanie GFK POLONIA wskazało, że aż 28% badanych kieruje się tym, czy firma posiada nagrody, właśnie w formie certyfikatów. Ich posiadanie jest zatem olbrzymim atutem marketingowym.
Warto zawsze pamiętać o tym, aby otrzymanie certyfikatu poprzeć odpowiednią promocją, aby klienci mieli świadomość posiadania go przez daną firmę.